تبلیغات اینترنتیclose
اشعار زری مینویی -1
پیچک ( زری مینویی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


از شکفتن ،
از هستن ،
از شاعرانه موجیدن 
از سایه به خورشید کوچیدن 
از رنج به سرمستی رسیدن 
شدن و تازه تر شدن
کاش "زرتشت " می دانست
چه مهربان می تپد دلِ ما 
از معنی ِ سه جمله ی تابانش !

 

 زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 45

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

باز بهار است و دل ، شور تپیدن گرفت 
آبی ِ پر سوخته ، بال ِ پریدن گرفت 

لاله به رقص آمده ژاله شده میکده
پیچک توفان زده راه ِ تنیدن گرفت

خاک سراپرده شور ، آینه لبریز ِ نور 
نی لبک ِ گوِشه گیر نای ِ دمیدن گرفت

باز جنون است و عشق جوشش خون است و عشق
عطسه ی صبر سفر ، پای ِ دویدن گرفت 

و الی .............
 

 

زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 49

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی


تمام پروانه های ی این حوالی 
مرا مثل خال های بالشان می شناسند 
و حتی ، این قاصدک 
که شما نمی بینیدَش 
دقیقن می داند 
من به کدام کتاب و کلمه و خاطره 
یا ساعت و ثانیه فکر می کنم 
این عکس را قاصدک از من انداخته 
گفت لبخند 
گفتم خسته ام 
همینکه اسم تو را برد 
شد ، همین عکسی که می بینی !

 

زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 48

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


با همین لبخندِ ساده ، که نَهِ چشات نشسته 
شده بود ، با چشم بسته رَد شَم از پلی شکسته 

سرخی ِ گونه ی حرفام ، بی سبب نیست نازنین یار 
شب میگه از شرمه ، اما ، دل میگه از شوقِ دیدار

 

زری مینویی

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 44

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

اینجا
همینکه کلید ِ سپیده 
بر قفل شب می چرخد
لبخند های کاغذی ِ کوچه ها 
باز آغاز می شود 
تا چشم کار می کند 
هوایِ نبودن تو است و دیگر هیچ 
کاش می فهمیدم
با خود چه نسبتی دارم من 
در این برهوت ِ بی پایان 

 

 

 زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 50

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

کور دلان ،
پایم را که از دیدار ِ یاران کوچکم بریدند 
بغض معصومانه ی کلاس بود و 
بهت ِ خاکستری ِ واژه های ِ سبز 
من اما در شکست خود نماندم 
و آیه های یاس نخواندم 
به صحرا زدم به خیمه ها 
به چادر نشینانی که تمام ِ هستی شان ،
کوچِ مدام ِ غریبانه بود 
* این عکس صحنه ای از آن روزگاران است 
چادر به چادر مادر ،پدر ، دختر و پسردر کلاسی بی در و بی پنجره وبی سقف
باهم و از هم بودیم قریبِ دوسال 
دریغ که باز من مانده بودم و دو دست بریده ی عشق و
فالگوشِ ِ بی وقفه ی پوتین های ِ هرزه گرد........

 

 

زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 53

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

ردِ خطِ کدام سرود صبور را پی گیر شوم 
و تورا در خویش طوری ادامه دهم 
بی آنکه تقدیس سکوتم را
طعمه ی فریادی ناشایسته کنم 
بگو کدام سرود ؟

 

زری مینویی

 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 49

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

مارا چه بوده حاصل 
از این صبوری ای دوست
جز کوهِ خستگی ها 
بر قامت ِ تکیده 
هنگام آن رسیده 
این قامتِ تکیده
از بار غم در آید !

 

زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 61

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

!!!
از دست که دور می ماند 
واماندنِ نگاه 
تعقیبِ فاصله را وسواس می شود 
و آنگاه ،
طرح گریخته را می دود 
آنقدر تا که بنشیند 
جایی جلوتر از ، دور از دست

 


زری .مینویی
 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 73

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 


پرستو ، در پرستو ، در پرستو 
دلم رقصانِ باران هایِ خوشبو

گلِ زردم ، همین بود و همینه 
تمامِ حرفِ آن توفانِ کم گو

 

 زری مینویی

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 50

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


و دیگر بار 
کودک اگر شوم 
طوری جوان خواهم شد 
که نگاهِ نوبتِ دیر سالی ام را
سرشارِ_ بودگانیِِ_ ناب کنم 
کودک ، اگر شوم 
دیگر بار !

 

زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 60

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


مکثِ نگاهت 
تجسمِ پرنده ای ست
که از تدفین ِ 
جفتِ خویش 
می آید
و
تماشای ِمن
تجسمی ،
که از تدفینِ خویش !

 


زری مینویی

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 51

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


در من 
دوغنیمت می موجد
که اگز غیبت داشت 
نه می دانستم 
هیجان _ سرخ آبی چیست 
نه میتوانستم 
رنجم را گنجینه کنم 
یکی شعراست و 
آن دیگر رویا 
شعر که میتواند ترجمان ِ نگاه یک قناری
به تکه ای از آبی _ آسمانی باشد
و رویایی که میتواند 
لبخند بنفشه ای باشد
به شنزاری 
که روزگاری
همآغوش آقیانوشی بود 
و این دو غنیمت 
و این دو قناعت
و این دو
چه همخوانی_ شگفت انگیزی دارند
با سایه ی سبزی 
که هنوز نمی دانم 
نبیره ی عشق است 
یا ته نشین_ خاطره ی دور _ دوستی
هنوز نمی دانم !

 

 زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 59

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


..
به هر کجا که می روی 
نظاره کن به گرد خویش 

ببین چگونه جان من 
روان پی - روان تست ....

 

 زری مینویی

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 80

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

 

من ، 
بدون عشق 
می میرم 
و تا به حال 
چندین گور مردم و
چندین کودک
گهواره شدم
بیهوده نیست 
که از مرگ ، 
هراسم نیست ......

 


زری .مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 70

صفحه قبل 1 صفحه بعد