تبلیغات اینترنتیclose
اشعار زری مینویی -2
پیچک ( زری مینویی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

چه هوای خوبی !
آفتاب دیگری ، انگار امروز دمید 

برلب پنجره ها خنده نشست
پیکر ِ یاس شکست

سایه ی ترس رمید
خنده پنجرها را باید 

تا دلِ خانه کشید 
خنده ی پنجره ها را باید 
تا دل ِ خانه کشید .

 

 

 زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 46

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

زمین ، 
شایسته ی زندگی اش نبود 
چنانکه آسمان 

لایق ِ مرگش !
سزای ِ او فضایی بود ،
فراتر از خطِ سوم ِ شمس !

 

 زری مینویی 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 71

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی


از کجای ِ این شب ِ تار
از کدو م دشنه کذوم ذار 

از کدوم کُشته ی سالار 
بنویسم به تو ای یار

 

 زری مینویی 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 42

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی


مکث ِ نگا ه ِ تو 
تجسم ِ پرنده ای ست 
که از تدفین ِ جفت ِ خویش می آید
و تماشای من 
تجسمی 
که از تدفین خویش !

 

 

 زری مینویی

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 46

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

درست نمی دانم ،
در چه حالی ، از کجاها می گذری ،به چه ها می نگری ؟
هرچه است ، همین گذرهای آسیمه سر ا ست و
خیال هایِ گاه خاموش و گاه شعله ور .
چه می توان کرد ؟!
تو دریا را داری و من مرد دریا را
سرخی تو آبی ها را بی تابی می کند و سرخی من بی تاب
تو را .
همین حالا رسیده ام به حس غریبی ، 
حسی که در کنار گوشه ی جانم بی صدا می دود و گریه 
سرداده است 
چگونه آرامش کنم آیا ؟
ستاره ای که نیست تا جرعه ای از لبخندش را برای نمیدانم 
چرا می گریم ببرم .
ترانه ای هم که نیست تا فرار معناهای سبز را به دستهای به 
حیرت نشسته ام باز گرداند 
مرد دریا هم که میان دلتنگی دریا و خواب ِخوش ساحل ها جا مانده است . پنجره هم گرم خوش و بش با کرشمه ی پرده 
هاست
آخرین باز مانده ی منهم که دیوار به دیوار اتاق من بی خیال
غم دنیاست 
می ماند من و دوماهی رنگین بال و آئینه ای که از انتظار نگاه 
بردبارش پانزده بهارِ بی ترانه گذشته است !
خوشبینی جان !
پلک های نگهبان سلولت که سنگین شد ،
دو خطی هم شده بمن بنویس !


زری مینویی.امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 49

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

از بیدادِ زمان،
گویی زمین هم

در جستجوی گو رِ ِ خویشتن است
تا دیر نشده ،

بیا به فکر ِ 
گهواره ی زمین باشیم


زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 47

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 


به روز ِ
گریز ِ
روح ِ من از خویش بیاندیش 

که جان بی روان من،
به سکه ای سیاه نمی ارزد !


زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 79

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

آخ مادرکم !
بمن بگو کدام حادثه محکومت کرده بود که همچو منی را آفریدی ؟!
آیا گمانت بود رو زی دحترک تو میان آنهمه نگاهِ آشنا به آغازی دل ببندد 
که پایانش خاکستری ست ؟
آیا هنوز مرا بیاد داری ؟که پای پرهنه میان زباله ها در جستجوی نان خشکی بودم که با عروسک شکسته ام قسمت کنم ؟
خاطرت هست چگونه با شوق شیشه ی پنجره را با گلاب می شستم که بی بهاری مان را جبران کنم ؟
اما بی گمان بیاد نداری چگونه دور از چشما ن تو شعر می سرودم و قصه می نوشتم وبی صدا می گریستم .
همه شب وقتی روی روی سجاده تنهایی ات خوابت میبر د من بی صدا باتو و از تو می گفتم به کجایی به کجا ؟ دیرگاهیست که در خانه ی ما پای ننهاده بهار 
به کجایی به کجا ؟! تونشستی و نشستی و شکستی و نیامد اما 
خوش خبر قاصدکی از بالا ، کز تنت رخت سیه بر گیرد ، خنده ای بر لب تو بنشاند به کجایی ، به کجا ؟همتی کن نبرد ما را خواب ، سفره ی خالی ما را دریاب ، سفره ی خالی ما را دریاب !
با اینهم تو همیشه برایم عزیزی دلم گرفته بود خواستم باتو راه باریکه ای را قدم بزنم .چرا باورت نکنم از قلب تو به باور دوست داشتن رسیدم .
تو به خدایت نماز می بردی من به سایه ای که عاشقش هستم و بودم و تو خبر نداشتی و نداری سهم هردوی ما یکی بود یکیست فراسوی تو درد بود و تحمل و تنهایی فراسوی من نیز نه جز این 
صدایم را می شنوی مادر جان !
روزهارا شماره میکنم نشانه های او و تورا دوره میکنم 
چقدر دلم برای تو و سایه سبزم تنگ است 
آری مادر جان !
این خاک که آغوشش مآوای پریشانی ست 
هر ناز سر انگشتش صد ترکه ی تر دارد 
لبخند زند بر من ، اما چه لبخندی 
در پرده ی لبخندش اندیشه ی شر دارد
گفتیم رها گشتیم از آن بد مردم کش 
این خوب خود از آن یک رسمی نه دگردارد 
اگرچه میدانم اگه حرفها بخوانی میگویی ناشکری نکن 
و من ناشکری میکنم و بازهم دوستت دارم حساب تو از بردباری های بی حاصلت جداست شنیدی مادرجانم دوستت دارم قد تمام دردها و شادی های دنیا .....

 

 

 زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 46

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

تو هر چه دورتر روی ، قریب تر شوی بمن 
نهان تو به چشم ِ دل ، عیان تر از عیان تست 

بهر کجا که می روی نظاره کن به گِردِ خویش 
ببین چگونه جان ِ من روان پی ِ روان ِ تست

 

زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 43

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

زندگی یعنی حضور لحظه ها 
تیک تاک ِ خنده ها و گریه ها 

گر دلت آزرده از این زندگی ست 
شکوه ازخود کن که او را عیب نیست

 

 زری مینویی 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 40

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


هوای زندگی دارم 
با من برقص 

در آغوشم بگیر 
میخو اهم عاشقانه بنوشَمَت ، بهار !


زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 43

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

از کران تا بی کرانه 
می پرَی اما نمیگی 

شوق ِ بی نهایت ِ دل 
چرا شد قد ِ یه نقطه

دیگه از سوگِ صدا ، نه 
از هلاک ِ وازه ها ،نه

قاصدک خطی بخوان از 
ماجرائی ، دلشکفته 


 زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 43

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

یار ، زغربت درآ
از دلِ حسرت درآ

چهره ی بی رنگ ِ فصل
رنگِ رسیدن گرفت !

 

زری مینویی

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 57

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


از هوای تو هوا گرفتم و
از صدای تو صدا
و زمستان را چندان رقصیدم و آوا زیدم
تا خواب زمین بیدار شدو 
دمسردی اش بهار 
بهارت شور انگیز ای عشق !
زری مینویی
هوا گرفتم و 
از صدای تو صدا 
و زمستان را 
چندان آوازیدم و رقصیدم
که خواب زمین بیدار شدو
دمسردی اش بهار شد
بهارت شور انگیز باد ا،
ای یار !

و زمستان را چندان رقصیدم و آوازیدم

که خواب زمین بیدار شد و
دم سردی اش بهار 
بهارت شور انگیز
ای عشق !

 


زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 55

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

 

تمام بضاعتم 
این دل ِ بی تاب و 

چند شاخه شراب و 
کف دستی گندم زار

به بهار ِدلم خوش آمدی ،
 ای یار!


زری مینویی امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -2, | بازديد : 40

صفحه قبل 1 صفحه بعد