تبلیغات اینترنتیclose
در من دوغنیمت می موجد( زری مینویی )
پیچک ( زری مینویی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 


در من 
دوغنیمت می موجد
که اگز غیبت داشت 
نه می دانستم 
هیجان _ سرخ آبی چیست 
نه میتوانستم 
رنجم را گنجینه کنم 
یکی شعراست و 
آن دیگر رویا 
شعر که میتواند ترجمان ِ نگاه یک قناری
به تکه ای از آبی _ آسمانی باشد
و رویایی که میتواند 
لبخند بنفشه ای باشد
به شنزاری 
که روزگاری
همآغوش آقیانوشی بود 
و این دو غنیمت 
و این دو قناعت
و این دو
چه همخوانی_ شگفت انگیزی دارند
با سایه ی سبزی 
که هنوز نمی دانم 
نبیره ی عشق است 
یا ته نشین_ خاطره ی دور _ دوستی
هنوز نمی دانم !

 

 زری مینوییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار زری مینویی -1, | بازديد : 59